Välkommen till vår hemsida !  

 

    Kerstins  hem sida    Stigs hemsida    Christers webbsida   Hälsingegård    Bilder
                                                              
   

 Vi är pensionärer sedan 1998 och är numera bosatta i Norrtälje.  
 Vi gifte oss 1965 och har sedan bott på följande platser :

  1965-1967  Södertälje
  1967-1998  Järna.
  1998-2007  Gävle
   2007-          Norrtälje.

   Vi har nu gjort varsin hemsida där vi presenterar våra specialiteter. Vi har  
   även tänkt att som motvikt göra en lista på sådant vi inte kan. Tyvärr så är  
   tillgängligt minnesutrymme begränsat till 10 MB så det låter sig inte göras.

   Nedan ses våra tre barn :    

    

                                    

                   Agnetha                                           Carina                                     Christer
                Bor i Sollentuna                                  Bor i Skogås                          Bor i Costa Rica 

Kerstin o. Stig Eckard, L. Torstenssons väg 12 A,   761 43 Norrtälje.